Uporabni podatki


Minimalna plača


od 1.1.2018 dalje: 842,79 EUR


Povprečna plača za predpretekli mesec:


za oktober 2018:
bruto: 1.676,38 EUR

Kilometrina


od 1.1.2013 dalje: 0,37 EUR / km


Prevoz na delo


Prevoz na delo: 0,18 EUR / km

Dnevnice po Sloveniji


nad 12 do 24 ur: 21,39 EUR
nad 8 do 12 ur: 10,68 EUR
nad 6 do 8 ur: 7,45 EUR

če vsebujejo plačilo zajtrka

nad 12 do 24 ur: 19,25 EUR
nad 8 do 12 ur: 9,08 EUR

Regres za prehrano


prisotnost na delu 4 ure ali več:
od 1.8.2008 dalje: 6,12 EUR / dan


Dodatek za dopolnjeno uro po 8 urah


0,76 EUR

Delovni dnevi in ure v letu 2019

Mesec Delovni dnevi Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar21223184
Februar19120160
Marec21021168
April21122176
Maj21223184
Junij19120160
Julij23023184
Avgust21122176
September21021168
Oktober22123184
November20121168
December20222176
SKUPAJ249122612088

Delovni dnevi in ure v letu 2018

Mesec Delovni dnevi Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar21223184
Februar19120160
Marec22022176
April19221168
Maj21223184
Junij20121168
Julij22022176
Avgust22123184
September20020160
Oktober22123184
November21122176
December19221168
SKUPAJ248132612088

Delovni dnevi in ure v letu 2017

Mesec Delovni dnevi Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar21122176
Februar19120160
Marec23023184
April18220160
Maj21223184
Junij22022176
Julij21021168
Avgust22123184
September21021168
Oktober21122176
November21122176
December19221168
SKUPAJ249112602080